BİLİMSEL PROGRAM - 16 Şubat 2018 Cuma
ANA SAYFA » BİLİMSEL » BİLİMSEL PROGRAM
Salon A
08:30-10:10
Oturum 1
Moderatör : Zafer Can Karaman
08:30-09:00 Temporal Kemiğin Gelişimsel Anomalileri
Suzan Şaylısoy
09:00-09:05 Sözlü Bildiri: Kolesteatom Değerlendirmesinde Propeller DWI ve ADC Değerlerinin Rolü
Ayşe Özlem Balık
09:05-09:35 Temporal Kemiğin İnflamasyon/infeksiyonları
Zafer Can Karaman
09:35-09:40 Sözlü Bildiri: Parotis Tümörlerinde Difüzyon-Mr Görüntüleme Histopatolojik Tanı İle Korelasyon Gösteriyor mu?
Adem Ağyar
09:40-10:10 Temporal Kemik Tümörleri
Simay Altan Kara
10:10-10:30 Kahve arası
10:30-12:10
Oturum 2
Moderatör: Meltem Nass Duce
10:30-11:00 PNS Anatomisi ve İnflamasyon/infeksiyonları
Meltem Nass Duce
11:00-11:05 Sözlü Bildiri: Paranazal Sinüs Varyasyonları Ve Bu Varyasyonların Sinüs Enfeksiyonları İle Birlikteliği
Sunay Sibel Karayol
11:05-11:35 PNS Tümörleri
İrfan Çelebi
11:35-11:40 Sözlü Bildiri: ÇKBT İle Tanı Konulmuş 28 Laringoselli Olgunun Retrospektif Analizi
Kayhan Karakuş
11:40-12:10 Pediatrik Kafa Tabanı Görüntülemesi: Tümör ve İnfeksiyonlar
Korgün Koral
12:10-12:50 TNRD Genel Kurul
12:50-13:00 AÇILIŞ OTURUMU
Turgut Tali
13:00-13:30 Uydu Sempozyumu
Konu :Uygunluk Ölçütleri Çerçevesinde Tetkik Seçimi ve Kontrast Kullanımı
Utku Şenol
13:30-15:10
Oturum 3
Moderatör: Sunay Sibel Karayol
13:30-14:00 Beyin Tümörüne Cerrahi Yaklaşım-Radyologdan Beklentiler
Hakan Emmez
14:00-14:05 Sözlü Bildiri: Geçici Splenial Lezyonlarin Klinikoradyolojik Spektrumu: Üniversite Hastanesinden 31 Olgu
Rahşan Göçmen
14:05-14:35 GBM de Onkolojik Tedavi, 2018'de Neredeyiz
Petek Erpolat
14:35-14:40 Sözlü Bildiri: Magnetik Rezonans Kontrast Ajanların Sıçan Beyni Üzerine Etkilerinin Histopatolojik Değerlendirilmesi
Fatma Beyazal Çeliker
14:40-15:10 Beyin Tümörlerinde Tedavi Öncesi ve Sonrası Görüntüleme
Cem Çallı
15:10-15:30 Ara
15:30-16:00 Çalıştay
Konu : MR'ın Geleceğini Şekillendiren Teknolojiler
Hakkı Muammer Karakaş
16:00-16:30 Kahve arası
16:30-18:15
Oturum 4
Moderatör: Ozan Karatağ
16:30-17:00 Intrakranial Basınç Değişikliklerinde Görüntüleme
Oktay Algın
17:00-17:05 Sözlü Bildiri: Rinore Etyolojisi Ve İntrakranyal Hipertansiyon İlişkisi
Elif Peker
17:05-17:10 Sözlü Bildiri: Malign Melanom Hastalarında Pineal Gland Kalsifikasyonu: Sıklık Ve Prognozla İlişkisi
Erdem Yılmaz
17:10-17:40 Epilepside Görüntüleme
Simay Altan Kara
17:40-17:45 Sözlü Bildiri: Karbonmonoksit Zehirlenmesinde Asl Perfüzyon MRG'nin Parankimal Hasarı Göstermede Katkısı
Mehmet Sedat Durmaz
17:45-18:15 Acil Nöroradyoloji, Kaçırılmayacak Bulgular
Ercan Karaaslan
Salon B
08:30-10:05
Oturum 5
Moderatör: Yunus Kenan Bıçakcı
08:30-08:50 Dural Arteriyel Anatomi
Hakan Selçuk
08:50-08:55 Sözlü Bildiri: Karotis Plak Doku Özellikleri: Stentleme Sonrası Embolik Komplikasyon- Kognisyona Etkileri
Cenk Eraslan
08:55-09:15 Dural Venöz Anatomi
Murat Velioğlu
09:15-09:20 Sözlü Bildiri: Transvers Sinus Varyasyonları ile Mastoid ve Oksipital Emisser Venlerin İlişkisi
Pınar Gülmez Çakmak
09:20-09:40 AVF'lerde Klinik Bulgular ve Prezentasyon
Erol Akgül
09:40-09:45 Sözlü Bildiri: Karotis İntimal Kalınlığının ve Enfarkt Hacminin İnme Sağkalımı ile İlişkisi
Ahmet Yalçın
09:45-10:05 AVF'lerde Kesit Görüntüleme ve Anjiografik Tanı
Serra Sencer
10:05-10:30 Kahve arası
10:30-12:05
Oturum 6
Moderatör: Neşat Çullu
10:30-10:50 Anterior Kranial Fossa ve SSS AVF'leri
Saruhan Çekirge
10:50-10:55 Sözlü Bildiri: İntrakranial Anevrizmaların 3D Yazıcı İle Modellenmesi: Ne Kadar Güvenilir ?
Ali Murat Koç
10:55-11:15 Kavernöz Sinus Dural AVF'leri
Osman Kızılkılıç
11:15-11:20 Sözlü Bildiri: Pipeline Flex Embolizasyon Cihazının Kompleks Anevrizma Tedavisinde Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi
Şükrü Oğuz
11:20-11:40 Posterior Fossa Dural AVF'leri
Batuhan Kara
11:40-11:45 SWI-Faz Görüntülemenin Sferik Şekilli Kanama Ve Kalsifikasyon Ayrımında Kullanımı
Ayşe Nur Şirin Özcan
11:45-12:05 Tentoryum ve Falkotentoriyal Bileşke Dural AVF'leri
Naci Koçer
12:05-12:50 TNRD GENEL KURUL - SALON A
12:50-13:30 AÇILIŞ OTURUMU / UYDU SEMPOZYUM - SALON A
13:30-15:10
Oturum 7
Moderatör: Feyyaz Baltacıoğlu
13:30-14:00 Kranial Pial AVF'lerde Tedavi
İsmail Oran
14:00-14:05 Sözlü Bildiri: Vertebroplasti İşlemi Komplikasyonlarının Klinik Bulgular ile Korelasyonu
Mehmet Fatih İnecikli
14:05-14:35 Spinal Dural ve Perimedüller AVF'lerde Tedavi
Civan Işlak
14:35-14:40 Sözlü Bildiri: Subsantimetrik Tiroid Nodüllerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (İİAB) Gerekli Midir?
Ömer Kaya
14:40-15:10 Olgu Örnekleri ve Tartışma
Feyyaz Baltacıoğlu, Hakan Selçuk, Murat Velioğlu, Ender Uysal
15:10-15:30 Ara
15:30-16:00 Çalıştay - Salon A'da gerçekleşecektir.
16:00-16:30 Kahve arası
16:30-18:20
Oturum 8
Moderatör: Ercüment Çiftçi
16:30-17:00 Pediatrik Orbital Kitleler
Ayça Akgöz
17:00-17:05 Sözlü Bildiri: Pediatrik Serebral Venöz Sinüs Tromboz BT ve MR Bulguları
Kayhan Karakuş
17:05-17:10 Sözlü Bildiri: Çocukluk Çağı Nöropsikiyatrik Lupusta Beyin MRG Bulguları
Adalet Elçin Yıldız
17:10-17:40 Pediatrik Baş ve Boyun İnfeksiyonları ve Brankiyal
Gülgün Yılmaz Ovalı
17:40-17:45 Sözlü Bildiri: Pineal Kistlerin Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Değerlendirilmesi
Murat Beyhan
17:45-17:50 Sözlü Bildiri: Pediatrik Hematolojik Hastalıklarda Sfenoid Sinüs Arrested Pnömatizasyonunun MRG Prevalansının Değerlendirilmesi
Taner Arpacı
17:50-18:20 Pediatrik Baş ve Boyunun Vasküler Malformasyonları
Ayça Akgöz