BİLİMSEL PROGRAM - 17 Şubat 2018 Cumartesi
ANA SAYFA » BİLİMSEL » BİLİMSEL PROGRAM
Salon A
08:30-10:00
Oturum 9
Moderatör: Turgut Tali
08:30-09:00 Embryonal Tumors of the CNS
Zoltan Patay
09:00-09:30 Cancer Predisposition Syndromes Involving the CNS
Zoltan Patay
09:30-10:00 Cerebellar Mutism Syndrome
Zoltan Patay
10:00-10:30 Kahve arası
10:30-12:10
Oturum 10
Moderatör: Osman Kızılkılıç
10:30-11:00 Çocukluk Çağı İnmelerinde Yeni Konseptler ve Nörogirişimsel Yaklaşım
Osman Kızılkılıç
11:00-11:05 Sözlü Bildiri: Çocuklarda Rathke Kleft Kistlerinin Prevalansı ve MRG Bulguları
Altan Güneş
11:05-11:35 Beyin tümörleri: DSÖ'nün Yenileri
Kader Karlı Oğuz
11:35-11:40 Sözlü Bildiri: Pediatrik Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Sonrası Santral Sinir Sistemi Komplikasyonları
Tuğana Akbaş
11:40-12:10 Lökoensefalopatiler
Kader Karlı Oğuz
12:10-12:30 Ara
12:30-13:00 Uydu Sempozyumu
Konu : MR Kontrast Maddelerinde Relaksivitenin Önemi
Cem Çallı
13:00-13:30 Ara
13:30-15:15
Oturum 11
Moderatör: Kader Karlı Oğuz
13:30-14:15 Case Presentation: Embryonal Tumors of the Central Nervous System
Zoltan Patay
14:15-15:15 Konuk Konuşmacı - Kamil Öge
15:15-15:45 Kahve arası
15:45-17:30
Oturum 12
Moderatör: Hakan Cebeci
15:45-16:15 Çocukluk Çağının Spinal Tümörleri
Korgün Koral
16:15-16:20 Sözlü Bildiri: Ankilozan Spondilit De Spinal Kırık Karakteristikleri
Fatma Can
16:20-16:25 Sözlü Bildiri: SSEPI&MSEPI ADC Values of Normal Lumbar Vertebrae-Comparison At 3T
Önder Turna
16:25-16:55 Çocukluk Çağı Spinal Travmaları
Özlem Alkan
16:55-17:00 Sözlü Bildiri: Quantification of the Asymmetry Between Cerebral Lateral Ventrıcules
Gözde Arslan
17:00-17:30 Çocukluk Çağının İnflamatuar/infeksiyöz Spinal Hastalıkları
Korgün Koral